Başlıksız 1.jpg
BROŞÜR 2.jpg

ULV DEZENFEKTAN CİHAZI

 U.L.V. ( Ultra Low Volume ) son derece ince püskürtme tekniği ile oluşturulan aerosol sisidirBakteri ve  virüsleri yok etmede en az etken madde ile en üstün, kalıcı, etkili, gerçekçi ve en ekonomik mücadeleyi sağlar.